Blue Flower

Algemene gegevens:

 

Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim

Dorpstraat 80 

7753 TG Dalerpeel 

 

Postadres:

Berkmeerweg 54 

7753 TB Dalerpeel 

 

Website: www.kerkdalerpeel.nl

Email   : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

RSIN           0024.07.164 

 

 

De Hervormde Evangelisatievereniging in Dalerpeel is een vereniging en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40045316

 

De gemeente is sinds de oprichting een zelfstandige vereniging als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 

 

Het dagelijkse bestuur van de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim en de daarbij behorende verantwoordelijkheden ligt bij de bestuursleden.

 

Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen. Zij waken over de financiele draagkracht van de gemeente en leggen aan de leden, in een jaarlijkse ledenvergadering, verantwoording af. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden en onderhouden van de vereniging. Zij belegt daarvoor, uitgezonderd in de zomermaanden, maandelijks een bestuursvergadering. Waar mogelijk worden ook gemeenteleden ingeschakeld voor verschillende activiteiten.

 

De voorganger, in dienst van de Hervormde Evangelisatie, wordt uitbetaald volgens de landelijke generale regeling rechtspositie Kerkelijk Werkers. Gastvoorgangers en organisten ontvangen een vergoeding per dienst.

 

De vereniging  zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de instandhouding van kerk(gebouw) en het mogelijk maken van kerkelijke activiteiten. Aan de leden wordt daarvoor jaarlijks, via Aktie Kerkbalans, een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Tijdens de kerkdiensten worden een tweetal collectes gehouden. De laatste zondag van de maand wordt eveneens, via een extra collecte,  een bijdrage gevraagd voor het onderhoud van de kerk en bijgebouw. 

 

De kerkgemeenschap heeft via de Christelijke Stichting Compassion Chloe geadopteerd, het busje voor een financiele bijdrage hangt bij de in- cq. uitgang.

 

Daarnaast ontvangt de kerkgemeenschap jaarlijks een bijdrage van de (landelijke) Bond van Evangelisaties.

 

Lees meer:

JAARVERSLAG   FINANCIEEL VERSLAG