Kerk Dalerpeel 2024

Geschiedenis

Veenkolonie…

Dalerpeel is van oorsprong een veenkolonie, ontstaan na ontginning van het veengebied in het westen van de voormalige gemeente Dalen, waar Dalerpeel tot aan de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1998 deel van uitmaakte. De oorspronkelijke bewoners kwamen, zo eind 19e eeuw, vanuit de Peel in Noord-Brabant naar het noorden om het ruige veengebied te ontginnen, vandaar de naam ‘Dalerpeel’.

In 1918 kwamen, voor de eerste keer, een aantal gelovigen in een schuurtje bij elkaar. Dat er behoefte was aan een meer georganiseerde vorm van gemeente-zijn, werd duidelijk toen daarna al snel allerlei vormen van kerkenwerk ontstonden.

Met de groei van kerkelijke activiteiten en de toename van gelovigen nam ook de behoefte aan een eigen kerkgebouw toe. In 1920 was de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim officieel een feit.

Eerste kerkgebouw in 1920. Bijnaam: De Pietereuliebusse
De zogeheten ‘Eerste steen’, rechts naast de hoofdingang.

Veenkolonie…

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd er een nieuw kerkgebouw gerealiseerd. Dit betekende een grote aanwinst voor de geloofsgemeenschap. De deuren van dit nieuwe kerkgebouw gingen op 4 juli 1965 voor de eerste keer open.