Kerk Dalerpeel 2024

Organisten

Rooster Organisten
 
De diensten beginnen gewoonlijk om 10:00 uur. Behalve op Goede Vrijdag, dan begint de dienst om 19:00 uur.  
 
Het rooster van organist(en) die in het eerste deel van 2024  hun muzikale medewerking verlenen aan de diensten zijn: