Kerk Dalerpeel 2024

De Kerkklok

De Kerkklok is een uitgave van de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim.

Ons kerkblad verschijnt maandelijks, zo mogelijk voor de eerste zondag van de maand. In ons Kerkblad is een meditatie te lezen, wordt meer uitgebreid ingegaan op inhoudelijke zaken en/of  welke kerkelijke activiteiten er worden aangeboden. Voor een kleine bijdrage blijft u op de hoogte.

Wilt u De Kerkklok ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!