Kerk Dalerpeel 2024

Follow

FOLLOW! is een gespreksgroep bestemd voor jong en oud, voor christenen en belangstellenden. Een ieder is welkom! 

Deze naam is gekozen omdat we Jezus willen (leren) volgen, zoals Hij ook van ons vraagt in Johannes 8 vers 12 ‘Volg Mij’. 

We overleggen steeds onderling wanneer we bij elkaar komen, deze datums en het thema van de avond worden via de Nieuwsbrief op de Website en Facebook EN in het kerkblad bekend gemaakt. De groep bestaat momenteel uit acht  deelnemers. 

Het is de bedoeling dat we in gesprek gaan over het dagelijkse leven in verbinding met geloof. Deze avonden zijn voor iedereen geschikt die wel eens meer wil weten en/of door wil praten over de Bijbel en wat het Christelijk geloof betekent, met hedendaagse thema’s, ook de dingen die we tegenkomen in het gewone dagelijkse leven. 

In het winterseizoen 2024/2025 zijn we in gesprek naar uit de groep aangedragen thema’s. Wat houdt u/jou bezig? 

We hebben momenteel een zomerstop, maar na de Gemeentezondag in september gaan we weer van start.

U / JIJ bent van harte welkom!