Kerk Dalerpeel 2024

Preekrooster

Preekrooster voor de tweede helft van 2024. 

De zondagse erediensten beginnen gewoonlijk om 10:00 uur.
Het begin van de dienst op Kerstavond wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

We hopen u / jou in de samenkomst(en) te ontmoeten.

Weet dat u / jij van harte welkom bent!