Kerk Dalerpeel 2024

Preekrooster

Preekrooster voor de eerste helft van 2024. 
 
De zondagse erediensten beginnen gewoonlijk om 10:00 uur. 
De dienst op Goede Vrijdag begint echter om 19:00 uur! 
 
We hopen u / jou in de samenkomst(en) te ontmoeten.
U/jij bent van harte welkom!