Kerk Dalerpeel 2024

Kerkdiensten

De kerkdiensten in de komende zomermaanden, waar u/jij van harte welkom bent, de samenkomsten beginnen om 10.00 uur. (Tenzij anders vermeld)

14 juli Dhr. J. Keijer

21 juli Mevr. W. v.d. Scheer – v. d. Hoek

28 juli Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

04 aug Ds. G. Arends – Alkema

11 aug Dhr. R. ten Buur

18 aug Dhr. J. Keijer

25 aug Mevr. W. v.d. Scheer – v.d. Hoek

Vanzelfsprekend worden er de komende maanden samenkomsten gehouden, waar we elkaar hopen te ontmoeten. We wensen een ieder, zover dat mogelijk is, een fijne zomertijd toe! Blijft u thuis? Of gaat u op reis? We hopen elkaar weer in goede gezondheid terug te zien. Ga met God en Hij zal met je zijn!

N

25

2

2

2

28

2

2

14

T

GG

Woensdag 13 maart 2024 – 11:15 uur

Kerk en Schooldienst “GOD KEERT ALLES OM!


Wenskaart ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’

Is er vreugde om te delen? Zijn er zorgen of is er verdriet?

Dan wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met onze voorganger

Wollie v.d. Scheer – v.d. Hoek.  Tel. 0524 571004 of via mail  hwvdscheer@hotmail.com

Z

ZZ