Kerk Dalerpeel 2024

Over onze Gemeente

In de onderlinge ontmoeting staat het Christelijk geloof centraal zoals deze wordt beleden door de Christelijke Kerk (wereldwijd en de plaatselijke kerkgemeenschap):

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,  God de Zoon, Jezus onze Heer en Redder,  en God de Heilige Geest, de Trooster.  Daarbij wordt aandacht gegeven aan de verbinding tussen het christelijk geloof en het gewone alledaagse leven: gezegend om tot zegen te zijn!

We zijn immers (nog) onderweg naar het Koninkrijk van God dat komen gaat, zoals weergegeven wordt in het schilderij (gemaakt door W. Wachtmeester in 2015) dat in de kerkzaal hangt.

In de samenkomsten zijn jong en oud welkom…

Er wordt uit verschillende soorten van liedbundels (Liedboek v.d. Kerken 1973, Johannes de Heer bundel, Evangelische Liedbundel, Opwekking en het Nieuwe Liedboek voor Kerk en Gezin) gezongen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende Bijbelvertalingen (NBG, NBV en Bijbel in Gewone Taal). Het gebruik van de beamer is gewoonlijk tijdens de erediensten. Door het gebruik van al deze middelen hopen wij het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en uit te leggen zodat het voor een ieder verstaanbaar, te begrijpen is.

Onderlinge gesprekken…