Blue Flower

 

De Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel/Nieuwe Krim heeft, via de Christelijke Organisatie Compassion, een sponsorkindje: Chloe. Chloe woont op de Filippijnen. Door een maandelijkse bijdrage van € 34,00 krijgt zij, naast medische zorg en scholing, ook liefdevolle aandacht.  Zodat Chloe alle kansen heeft om van kind op te groeien naar de volwassenheid. In de kerkzaal hangt een busje (bij in- uitgang) waarin u een bijdrage voor Chloe mag doen. 

 

We krijgen ook post van Chloe in de vorm van een tekening of brief (vanuit de plaatselijke taal vertaald). Ook worden we door plaatselijke medewerkers van Compassion op de hoogte gehouden van de vorderingen en/of aandachtspunten voor wat betreft Chloe. Vanzelfsprekend sturen wij ook regelmatig post naar haar terug! We hebben inmiddels begrepen dat post van ons enorm wordt gewaardeerd. Naast post merken we dat ook gebed voor Chloe als fijn wordt ervaren.

 

GEBED voor ons sponsorkind Chloe: 

Zegen haar voeten, om de juiste mensen te ontmoeten 

Zegen haar buik, om haar lijf kracht te geven 

Zegen haar hart, om open te blijven en niet af te stompen 

Zegen haar handen, om mooie dingen te creëren 

Zegen haar mond, om Uw zegen door te geven 

Zegen haar ogen, om schoonheid te blijven zien 

Zegen haar oren, om Uw woorden te horen

Zegen haar hoofd, om helder te denken

Compassion Nederland

Zwaansprengweg 20

7332 BE APELDOORN

 

Postbus 1340, 3101 BN APELDOORN